ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม GI ต่ำ

ภายใต้หัวข้อ “Glycemic Index (GI) Innovation Contest 2023” โดย ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และ
ผู้สัมผัสอาหาร กลุ่มที่ 3

ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการธุรกิจอาหาร (Food Service)
เข้าร่วมโครงการ มหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และ
ผู้สัมผัสอาหาร กลุ่มที่ 2

ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาปลดปล่อยไอเดียความคิดสร้างสรรค์ 🎊

ประกวดงานออกแบบ “Corporate identity Design For GI Center at CMU 2023” โดย ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center
รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดบทความบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ตอนที่ 3

"เรื่อง บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดบทความบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ตอนที่ 2

"เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการจัดการขยะพลาสติก โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดบทความบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ตอนที่ 1

"เรื่อง เทรนบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ

"เรื่อง บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ (Bio packaging) นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมปลดปล่อยไอเดียความคิดสร้างสรรค์

ประกวดงานออกแบบ “Corporate identity Design For GI Center at CMU 2023” โดย ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร กลุ่มที่ 1

ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร

เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง (Wonderful Secondary City of LANNA Gastronomy Tourism)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการเพื่อให้อุดหนุนงบประมาณ"โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center รอบที่ 2 " ประจำปีงบประมาณ 2565"

โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RIHES) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยินดีกับคณะอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรวิจัย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกด้วยค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการเพื่อให้อุดหนุนงบประมาณ"โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center รอบที่ 1 " ประจำปีงบประมาณ 2565"

โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RIHES) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยินดีกับคณะอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรวิจัย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกด้วยค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม Food Hygiene for Street food

"โครงการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงทางอาหาร
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่"
ภายใต้โครงการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
ประจำปี พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

"ส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ
(Food Incubation Kitchen Playground) "
ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง คำประกาศการเป็นส่วนตัว
Download PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Download PDF