ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม