ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Download PDF

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
สังกัดศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 ตำแหน่ง
ประกาศการรับสมัคร


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน


ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครงาน (WORD)