ข่าวรับสมัครงาน

Location Unknown

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานโครงการ 3 ตำแหน่ง

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567

Location Unknown

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานโครงการ ICU

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

Location Unknown

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

พนักงานโครงการ ICU

Location Unknown

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

พนักงานโครงการ ICU

Location Unknown

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Location Unknown

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Location Unknown

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567

ตำแหน่ง พนักงานโครงการ

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโรงเลี้ยงต้นแบบแมลง BSF

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผนงาน

Location Unknown

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโรงเลี้ยงต้นแบบแมลง BSF

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโรงเลี้ยงต้นแบบแมลง BSF

Location Unknown

ประกาศรับสมัครพนักงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโรงเลี้ยงต้นแบบแมลง BSF

Location Unknown

ประกาศรับสมัครพนักงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566

Location Unknown

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

1. ตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกรโยธา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

1. ตำแหน่ง วิศวะกรโยธา
2. ตำแหน่ง วิศวะกรไฟฟ้า

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2566

ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

1. ตำแหน่ง วิศวะกรโยธา
2. ตำแหน่ง วิศวะกรไฟฟ้า

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

Location Unknown

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Location Unknown

ประกาศรับสมัครพนักงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

1. ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
2. ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

Location Unknown

ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีเเละการเงิน

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคลและบริหารงานทั่วไป

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2566

Location Unknown

ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2566

1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
2. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

Location Unknown

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566

1. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

2. เจ้าหน้าที่บุคคลและบริหารงานทั่วไป

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกพนักงาน 5 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ( 5 ตำแหน่ง )

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 ( 5 ตำแหน่ง)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

Location Unknown

ประกาศรับสมัคร
พนักงาน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

1.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
2.เจ้าหน้าที่บุคคลและบริหารงานทั่วไป

Location Unknown

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

Location Unknown

ประกาศรับสมัครพนักงาน


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

1.เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผนงานและพัฒนาข้อเสนอโครงการ

4.เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

5.เจ้าหน้าที่การตลาด

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
พนักงาน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผนงานและพัฒนาข้อเสนอโครงการ

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Location Unknown

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่1และ2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผนงานและพัฒนาข้อเสนอโครงกา

Location Unknown

ประกาศรับสมัคร
พนักงาน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร .Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร .PDF

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธถรกิจนวัตกรรม

Location Unknown

ประกาศข้อเขียนและสัมภาษณ์รอบ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566