จิ้นส้มเมอแรงค์

Sausage Meringue
“จิ้นส้มเมอแรงค์”