FINNEWS

Cook Culture : ไข่ไก่อารมณ์ดี

วัตถุดิบพื้นถิ่นอย่าง "ไข่ไก่อารมณ์ดี" สดใหม่จากฟาร์มสู่ร้าน อาหาร เป็นไข่ที่ได้จากไก่ที่มีกระบวนการเลี้ยงแบบปล่อย เพื่อ ให้ไก่ได้มีพื้นที่ในการเดินเล่นทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่เครียด
ไข่ไก่ก็จะมีโปรตีนที่สูงกว่าไข่ทั่วไปและเมนูอาหารที่มีไข่ไก่เป็นส่วนประกอบ

ลงมือนำเสนอโดยเชฟปั้นหยา กับเมนู "ไข่คว่ำสามสหาย" และเมนู "โอมุไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดี" จากเชฟหนุ่ม แนวคิดที่มาที่ไปของอาหารจานนี้มาจากไหน จะน่ากินมากน้อยแค่ไหน