ข่าวประชาสัมพันธ์

“ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร กลุ่มที่ 1”

ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

📍 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

📍 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่