ข่าวประชาสัมพันธ์

“ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร กลุ่มที่ 2”


“ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561”

ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 25666 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 2

วันที่ 20 มกราคม 2566 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

📍 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มกราคม 2566 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

📍 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มกราคม 2566 08.30 – 13.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

📍 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่